Wyjątkowa grupa

Wyjątkowa grupa

Uczestnicy grupy szkoleniowej zdający egzamin 13. grudnia 2019 osiągnęli najlepsze wyniki w historii programu szkoleniowego Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością!
Egzamin zdały wszystkie osoby, które do niego przystąpiły.
Dwie uczestniczki otrzymały wyróżnienie – podczas części teoretycznej egzaminu otrzymały odpowiednio 49 i 48 punktów na 50 możliwych.

Gratulujemy!