Szkolenia

Szkolenia

Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do skutecznego zdania egzaminów certyfikacyjnych na wybranym poziomie, przeprowadzanych przed Komisją Egzaminacyjną Związku Banków Polskich.

Szkolenia:

  • uzupełniają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu
  • oraz przygotowują do uporządkowanego przedstawienia projektu usprawniającego przeprowadzonego w organizacji.

Prezentacja faktycznie przeprowadzonego usprawnienia, w czasie którego wykorzystano elementy wiedzy procesowej jest częścią procesu certyfikacyjnego.Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością…Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością…