Projekt

Projekt

Menedżer lub Senior Menadżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością to praktyk a nie teoretyk. Integralną częścią egzaminu przed komisją egzaminacyjną jest przedstawienie projektu optymalizacyjnego zrealizowanego przez kandydata w swojej organizacji. Do przedstawienia wyników projektu służy Karta Prezentacji Projektu (przykład dostępny na stronie opisującej egzamin), która zawiera podsumowanie metod i technik wykorzystanych w czasie doskonalenia procesu.

Przeprowadzenie projektu daje natychmiastowy zwrot z inwestycji w wiedzę na temat zarządzania procesami.

Oferujemy wsparcie projektu optymalizacyjnego, który przyniesie wymierne i natychmiastowe korzyści z inwestycji w wiedzę na temat zarządzania procesami i jakością.
 

Pakiety wsparcia projektów optymalizacyjnych

Pakiet Konsultacyjny

8 godzin konsultacji na poszczególnych etapach projektu przeprowadzonych przez doświadczonych praktyków. Konsultacje pozwalają dobrać odpowiednie narzędzia oraz zweryfikować analizy i rozwiązania przyjęte w ramach projektu.

Pakiet Warsztatowy

Pakiet konsultacyjny oraz
4 dni praktycznego wsparcia np. przy przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów identyfikacji i modelowania procesu, warsztatów doskonalących proces metodą lean lub warsztatu budowy architektury procesów.
Razem 5 dni wsparcia.

Pakiet Wdrożeniowy

Pakiet warsztatowy oraz
5 dni wsparcia wdrożeniowego, składający się z takich elementów jak np. uzgodnienia powiązań między procesami, analiza danych, dokumentacja procedur postępowania, szkolenie dla zespołu projektowego, wsparcie w czasie uzgodnień w organizacji i zarządzanie interesariuszami projektu, prototypowania i pilotaże rozwiązań, tworzenie elementów systemu zarządzania procesami.
Razem 10 dni wsparcia.

 

Zapytaj o cenę pakietu

Imię i nazwisko

Adres email

Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail